നബിദിനാഘോഷവും കേരളവഹാബികളും


”ഇവിടെയാണ്  അല്‍മുര്‍ശിദിന്റെ വ്യതിരിക്തത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളെ ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തുമനുസരിച്ച് തൗഹീദിന്റെ ശരിയായ പാന്‍ഥാവിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സംസ്‌കാര സമ്പന്നരാക്കുവാനും വേണ്ടി പക്വമതികളും പണ്ഡിത കേസരികളുമായ ഒരുകൂട്ടം ഉലമാക്കളുടെ ശ്രമഫലമായുണ്ടായതാണ് അല്‍മുര്‍ശിദ്. യഥാസ്ഥിക പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തും വലിച്ചെറിഞ്ഞും ഖുറാഫാത്തിന്റെയും ഖാല,ഖീലകളുടെയും ദലീലിന്റെയും പിറകെ ഓടിയിരുന്ന കാലത്ത് ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തുമാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ദലീലെന്നും നിങ്ങള്‍ അവലംബിക്കുന്ന ദലീല്‍ ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനമല്ലെന്നും കേരള ജനതയെ ഉണര്‍ത്തി ഉല്‍ബുദ്ധരാക്കിയത് അല്‍മുര്‍ശിദും അതിന്റെ പിന്നണിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച പണ്ഡിത പ്രതിഭകളുമായിരുന്നു.