ഹാദിയ തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റബീഅ് സ്നേഹ സംഗമം ഫെബ്രു. 1 ന്