ചെമ്മാട്ദാറുല്‍ ഹുദായിലും റിപബ്ളിക് ദിനാഘോഷം
ചെമ്മാട്: ദാറുല്‍ ഹുദാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെക്കന്ററി ഇന്‍സ്റിറ്റ്യൂഷന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇന്ത്യയുടെ 64-ാമത് റിപബ്ളിക് ദിനം ആചരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും അതിനു വേണ്ട പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരവധി പേര്‍ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ആസ്പദിച്ച് പ്രത്യേക ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ യൂസുഫ് ഫൈസി, ഉമര്‍ ഹുദവി, ജബ്ബാര്‍ ഹുദവി, ഹൈസം ഹുദവി, സിറാജ് ഹുദവി, ശഫീഖ് ഹുദവി, മുസ്ഥഫ ഹുദവി, അലി ഹസന്‍ ഹുദവി, ജവാദ് ഹുദവി എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ യൂസുഫ് ഫൈസി, ഉമര്‍ ഹുദവി, ജബ്ബാര്‍ ഹുദവി, ഹൈസം ഹുദവി, സിറാജ് ഹുദവി, ശഫീഖ് ഹുദവി, മുസ്ഥഫ ഹുദവി, അലി ഹസന്‍ ഹുദവി, ജവാദ് ഹുദവി എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.