മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോടിന്റെ ദ്വിദിന നബിദിന പ്രഭാഷണം ജനു.31, ഫെബ്രു.1 തിയ്യതികളില്‍ അബുദാബിയില്‍ നടക്കുന്നു