ഇസ്ലാം ഓണ്‍ വെബ്‌........,നെറ്റ് ലോഞ്ചിംഗ്; മനാമ സമസ്താലയത്തില്‍ നിന്നും സയ്യിദ് ഫക്രുദീന്‍ തങ്ങള്‍

ഇസ്ലാം ഓണ്‍ വെബ്‌........,നെറ്റ് ലോഞ്ചിംഗ് വേളയില്‍ ബഹ്‌റൈന്‍ തലസ്ഥാനമായ മനാമ സമസ്താലയത്തില്‍ നിന്നും സയ്യിദ് ഫക്രുദീന്‍ തങ്ങള്‍  കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി സംസാരിക്കുന്നു