ഖാസിമിയുടെ കോഴിക്കോട് പ്രഭാഷണത്തിന് ബഹ്‌റൈന്‍ SKSSF ന്‍റെ ആശംസകള്‍