കുവൈത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ മദ്റസ വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ചു

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വിങ്ങിന് കീഴില്‍ കുവൈത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മദ്റസകളില്‍ അടുത്ത മാസം ഒന്ന് മുതല്‍ വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍, മലയാള ഭാഷാ പഠനം, വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസുകള്‍ മുതലായവ വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസിന്‍റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 99162146, 99241700, 99852275 എന്നീ നന്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.