അഹ്‍ലുസ്സുന്നത്തി വല്‍ ജമാഅ : ബ്രാഞ്ച് തല ആദര്‍ശ വിശദീകണ സമ്മേളനം : കുവൈത്ത്