അഹ്‍ലുസ്സുന്നഃ വല്‍ ജമാഅഃ ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം - ഹവല്ലി ബ്രാഞ്ച്