വിവാദ കേശം യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്ന്‌ വാദിക്കാൻ വിഘടിത നേതാകൾക്ക് ധൈര്യമില്ല; മണ്ണാര്‍ക്കാട്‌ സംവാദ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്നും വിഘടിതര്‍ നാണംകെട്ട്‌ പിന്മാറി

കാരന്തൂർ മര്കസിലെ കേശം വ്യാജമാണെന്ന് വിഘടിത നേതാക്കൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില ക്ലിപ്പുകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ, സ്വന്തം വേദികളിൽ നിന്നും  കാന്തപുരം (മുടി വിഭാഗം) മാറ്റി നിര്തപ്പെട്ട ചിലർ, തങ്ങളുടെ മുഖം മിനുക്കാൻ ഒത്തു കൂടിയ 'മണ്ണാർക്കാട് സംവാദ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കൽ' ചടങ്ങിൽ പോലും പ്രസ്തുത മുടി നബി(സ)തങ്ങളുടെതാണെന്ന്‌ ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍, ധൈര്യമുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല,  നിശ്ചയിച്ച സമയം മൂന്നാം കിട പെരുമാറ്റങ്ങളോടെ പൂത്തിയാക്കി ഒടുവിൽ സംവാദത്തിൽ നിന്നും നാണംകെട്ട്‌ പിന്മാറുന്ന രംഗവും ചർച്ച പൊളിക്കാൻ  ൾ ക്കിടയിലെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകളും VEDIO  സഹിതം  കാണാൻ  ഇവിടെ CLICK  ചെയ്യുക..
(സംവാദ ചർച്ചയുടെ പൂർണ സി.ഡി ഉടൻപുറത്തിറങ്ങും).