കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം "ബുശ്റാകുമുല് യൗം"; ഇന്ന് : ''ബാങ്കു വിളി, നേരിന്റെ നിലക്കാത്ത നാദം''

കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില്‍ പ്രമുഖ പണ്ഡിത നിരയുടെ നേതൃത്വത്തില് , ഈമാന്  ഇസ്ലാം, ഇഹ്സാന് ... വിഷയ വൈവിധ്യങ്ങളാല്  സമ്പന്നമായ  വേറിട്ടൊരു വൈജ്ഞാനിക വിരുന്ന്  "ബുശ്റാകുമുല് യൗം" യു എ ഇ സമയം 9.30 മുതല് .. എല്ലാ ദിവസവും.. ഇന്ന് : (( ബാങ്കു വിളി, നേരിന്റെ നിലക്കാത്ത നാദം ))-ഉസ്താദ്‌ അബ്ദുൽ ജലീൽ ദാരിമി, For more Details Click here.