മാസപ്പിറവി ഹെല്‍‌പ്പ് ഡെസ്ക്

കോഴിക്കോട് : ഇസ്ലാമിക് സെന്ററില്‍ പെരുന്നാള്‍ മാസപ്പിറവി സംബന്ധമായ ഹെല്‍‌പ്പ് ഡെസ്ക്. ഫോണ്‍ : 04952700177, 2700751
- SKSSF STATE COMMITTEE