ദുബൈ : വഹ്‍യുന്നബി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പതമാക്കി അബ്ദുസ്സലാം ബാഖവി മാലിക് ബിന്‍ അനസ് മസ്ജിദില്‍ (സത്‍വ, അല്‍വസല്‍ പാര്‍ക്കിന് സമീപം) ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ക്ലാസെടുക്കുന്നു. ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം

- SKSSF thrissur District - dubai committy -