ആദര്‍ശ സന്ദേശ യാത്ര

പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാബിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന എറണാകുളം - തിരുവനന്തപുരം ആദര്‍ശ സന്ദേശ യാത്ര നവംബര്‍ 18 മുതല്‍ 20 വരെ
- Irshad kallikkad