മോര്യ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദുആ മജ്ലിസ് 28ന്

- Rasheed Moria