സോണ്‍ അദാലത്ത് മാറ്റി വെച്ചു

കല്‍പ്പറ്റ : ഇന്ന് മാനന്തവാടി, കല്‍പ്പറ്റ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സോണ്‍ അദാലത്ത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റി വെച്ചതായി സെക്രട്ടറി നൗഫല്‍ വാകേരി അറിയിച്ചു.
- Shamsul Ulama Islamic Academy VEngappally