കുവൈത്ത് ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്‍റെര്‍ സുന്നി ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം 13 ന്