"കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനം; ജാമി അ: യുടെ പങ്ക്" : റിയാദ് സമസ്തയും SYS ഉം സംയുക്ത സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു