എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി ക്ലസ്റ്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദര്‍ശ സമ്മേളനവും ജാമിഅ യുടെ ഗോള്‍ഡെന്‍ ജൂബിലി പ്രച്ചരനോദ്‌ഘാടനവും