ബഹ്‌റൈന്‍ സമസ്ത-SKSSF സംയുക്ത ആദര്‍ശ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി

ബഹ്‌റൈന്‍ സമസ്ത - ക സംയുക്ത ആദര്‍ശ കാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ച വാര്‍ത്തയുമായി പുറത്തിറ ങ്ങിയ ബഹ്‌റൈന്‍ സായാഹ്ന പത്രം (അവ; ഓണ്‍ലൈന്‍ എഡിഷന്‍  /www.4pmnews.com).