കുവൈറ്റ്‌ ഇസ്ലാമിക് സെന്‍റെര്‍ മര്‍ഹബ 2012 ബലിപെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍