കുവൈത്ത് സുന്നി കൌണ്‍സില്‍ ദുആ സമ്മേളനവും അനുസ്മരണവും