ഇന്ന് അബുദാബി നാഷണല്‍ തിയറ്ററില്‍ വമ്പിച്ച റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം