മലപ്പുറം കലക്‌ട്രറ്റ്‌ മാര്‍ച്ചിലെ അബ്‌ദുസ്സമദ്‌ പൂക്കോട്ടൂരിന്റെ പ്രഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന്‌