ഇ.പി ഗഫൂര്‍ അല്‍ ഖാസിമിയുടെ റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം കാസറക്കോട്ട്