ജാമിഅ: നൂരിയ്യ: അറബിയ്യ: സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലിക്ക് ആശംസകള്‍