സകാത്ത് സമഗ്ര പഠനം; പ്രഭാഷണം ഇന്ന് അബുദാബിയില്‍

- sayid rafeeq