ഉമറലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണവും സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസും മെയ് 14ന്‌

- SKSSF STATE COMMITTEE