സലിം ഫൈസി ഇര്‍ഫാനി ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് ദുബായ് ലാന്‍മാര്‍കില്‍