സിംസാറുല്‍ ഹഖ് ഹുദവിയുടെ പ്രഭാഷണം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി 8.30ന് KICR ല്‍

- ശജീര്‍ ഇരിവേരി