അബുദാബി ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിച നബിദിന സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന്

അലി അക്ബര്‍ -