കുവൈത്ത് ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്‍റർ ഫഹാഹീൽ മേഖല സമ്മേളനം മെയ്‌ 24 ന്

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്ത് ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റര്‍ " ജീർണ്ണതകൾക്കെതിരെ ജന ജാഗരണം " എന്ന പ്രമേയവുമായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ത്രൈമാസ സംസ്കരണ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഫഹാഹീൽ മേഖല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കരണ സമ്മേളനം മെയ്‌ 24 ന് വെള്ളിയാഴ്ച മഗരിബ് നിസ്കാരാനന്തരം ഫഹാഹീൽ ദാറുൽ ഖുർആൻ ഓടിറ്റൊറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും .പുത്തനഴി മൊയ്ദീൻ ഫൈസി ഉൽഘാടനം ചെയ്യും . പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ മഅമൂൻ ഹുദവി വണ്ടൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും . സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യ മുണ്ടാകും.