വെങ്ങപ്പള്ളി അക്കാദമി; വാഫി അഡ്മിഷന്‍ നാളെ (20)

കല്‍പ്പറ്റ : കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോളേജസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മെയ് 9 ന് നടത്തിയ വാഫി സെലക്ഷന്‍ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷന്‍ നാളെ(തിങ്കള്‍) 10 മണിക്ക് വെങ്ങപ്പള്ളി ശംസുല്‍ ഉലമാ ഇസ്‌ലാമിക് അക്കാദമിയില്‍ നടക്കും. വിജയിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എസ് എസ് എല്‍ സി ബുക്ക്, ടി സി, കോണ്‍ടാക്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, മദ്‌റസ 7-ാം തരം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, മഹല്ല് കമ്മിറ്റി SKSSF ശാഖാ കമ്മിറ്റികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയുമായി രക്ഷിതാവുമൊത്ത് രാവിലെ 10 മണിക്ക് അക്കാദമി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാവേണ്ടതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.


വാഫി സെലക്ഷന്‍ പരീക്ഷ; വെങ്ങപ്പള്ളി അക്കാദമിയില്‍ സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചവര്‍
കല്‍പ്പറ്റ : കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോളേജസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 29 വാഫി കോളേജുകളിലേക്കായി 10 സെന്ററുകളില്‍ മെയ് 9 ന് നടത്തിയ വാഫി സെലക്ഷന്‍ പരീക്ഷയില്‍ വെങ്ങപ്പള്ളി ശംസുല്‍ ഉലമാ ഇസ്‌ലാമിക് അക്കാദമിയില്‍ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവരുടെ റോള്‍ നമ്പറുകള്‍.
211, 255, 279, 280, 281, 282, 283, 327, 329, 330, 334, 933, 954,970, 1167,1170,1185,1192,1193,1195,1196,1201,1578, 1607, 2561, 2562, 2564, 2565, 2567, 2571,2572,2576,2577,2578,2581,2584