ജാമിഅ: സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലി; ഓസ്ഫോജ്ന യു.എ.ഇ. ചാപ്റ്റര്‍ പണ്ഡിത ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച