ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം

ബംഗളൂരു: ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഭാഗമായി എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ബംഗളൂരുവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ട്രെയിനിങ് റൂം സജ്ജമാക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ജോലി അന്വേഷകര്‍ക്കും ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ് സ്‌കില്‍ ട്രെയിനിങ്ങുകളും ടെക്‌നിക്കല്‍ ട്രെയിനിങ്ങുകളും ട്രെന്‍ഡുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പില്‍ വരുത്തും.
ബംഗളൂരുവിലെ പ്രധാന ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുമായി സഹകരിച്ച് കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റല്‍ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മിതമായ ഫീസില്‍ ഹ്രസ്വ കാല ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച് വരുന്നു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്‍സ്‌പോറ ഫിനിഷിങ് സ്‌കൂളുമായി സഹകരിച്ച് 20 ദിവസത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ട്രെയിനിങ് ക്യാംപ് മെയ് മാസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പ്രൊഫഷണല്‍ സ്‌കില്‍സ് ആര്‍ജിച്ചെടുക്കാനും ട്രെയിനിങ് സഹായിക്കും.
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രമുഖ പരിശീലകരാണു നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. വിവരങ്ങള്‍ക് സെളൈയഹൃ@ഴാമശഹ.രീാ എന്ന ഇ മെയില്‍ ഐഡിയില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.