ഹാഫിള് അഹമ്മദ് കബീര്‍ ബാഖവിയുടെ റമളാന്‍ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് (03) ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററില്‍

- PM Shafi Vettikkattiri