ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്

കോഴിക്കോട് : മാസപ്പിറവി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ കോഴിക്കോട് ഇസ്‌ലാമിക് സെന്ററില്‍ പ്രത്യേക ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ 0495 2700177, 0495 2700751.
- SKSSF STATE COMMITTEE