പൊന്നാനി SKSSF ഇബാദ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്രഭാഷണ പ്രാര്‍ത്ഥനാ സദസ്സ് 21, 22 തിയ്യതികളില്‍

- RASIK CP Pni