ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ജലീൽ റഹ്മാനിയുടെ റമളാൻ പ്രഭാഷണം ജൂലായ് 21 ,22 തീയ്യതികളില്‍ പൊന്നാനിയിൽ

തത്സമയസംപ്രേഷണം കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിൽ
RASIK CP Pni