കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ സഹചാരി ഫണ്ട് പ്രഭാഷണ നഗരിയില്‍ സ്വീകരിക്കും

കാസര്‍കോട് : ജില്ലയിലെ മഹല്ലുകളില്‍ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച സഹചാരി ഫണ്ട് നാളെ കാസര്‍കോട് പുതിയ ബസ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന റമളാന്‍ പ്രഭാഷണ നഗരിയില്‍ സ്വീകരിക്കും. അതിന് വേണ്ടി പ്രഭാഷണ വേദിയില്‍ പ്രത്യേകം കൗണ്ടര്‍ സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് താജുദ്ദീന്‍ ദാരിമി പടന്ന, സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് ദാരിമി ബെദിര അറിയിച്ചു.
- Secretary, SKSSF Kasaragod Distict Committee