വ്യാജകേശം; ഉസ്താദ് അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് വിശദീകരിക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഉസ്താദ് അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് ഫൈസി  അമ്പലക്കടവ്കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിലൂടെ നടത്തിയ വിശദീകരണം. കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകൾക്കും ലൈവ് റേഡിയോ വിനും