ദുബൈ SKSSF മലപ്പുറം ജില്ലാ ഓര്‍ഗനൈറ്റ് ക്യാമ്പ് സെപ്ത്ംബര്‍ 20 ന്

ദുബൈ : ദുബൈ SKSSF മലപ്പുറം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പ് സെപ്തമ്പര്‍ 20 ന് ദുബൈ അല്‍ബറാഹ താഹിറ റെസ്റ്റോറന്റില്‍ വെച്ച് നടക്കും. ക്യാമ്പില്‍ SKSSF കേരള സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ സംബന്ധിക്കും.
- dubaiskssf.com