"കേശം വ്യാജം തന്നെ"; SKSSF പൂനൂര് വിശദീകരണ സമ്മേളനം ഇന്ന് (22 ഞായര്‍ )