എസ്.വൈ.എസ് നവോത്ഥാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു

ശൈഖുനാ ആനക്കര ഉസ്താദ്‌  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു