ഹിദായത്തുല്‍ ഇസ്‍ലാം മദ്റസ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും പൊതുസമ്മേളനവും 28 ന്