എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ പെരുവളത്ത്‌ പറമ്പ്‌ ശാഖ

ഇരിക്കൂര്‍: എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ പെരുവളത്ത്‌ പറമ്പ്‌ ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറല്‍ ബോഡിയൊഗം ചെര്‍ന്നു. പുതിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്‍: അന്‍സ്വാര്‍ എം.പി (പ്രസിഡണ്റ്റ്‌), മുക്താര്‍.എന്‍, മര്‍ജാന്‍ എന്‍ (വൈസ്‌ പ്രസിഡണ്റ്റുമാര്‍), ഷമീര്‍ (ജെനെറല്‍ സെക്രട്ടറി), റമീസ്‌ (ജൊയിണ്റ്റ്‌ സെക്രട്ടറി), സലീം പി. പി (ട്രെഷറര്‍)