ദുബൈ സുന്നി സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോക്കണ്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്

- അബ്ദുല്‍ ഹക്കീം ഫൈസി -