കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം കാഞ്ഞങ്ങാടിലേക്ക് മാറ്റുക : മെട്ടമ്മല്‍ യൂണിറ്റ്

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ : SKSSF കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം എല്ലാ പ്രദേശക്കാര്‍ക്കും ഒരുപോലെ എത്തിച്ചേരുവാന്‍ പറ്റുന്ന കാസര്‍ഗോഡിന്‍റെ മധ്യഭാഗമായ കാഞ്ഞങ്ങാടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്ക് കത്തെഴുതാന്‍ മെട്ടമ്മല്‍ യൂണിറ്റ് ജനറല്‍ബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. യോഗത്തില്‍ 2011-12 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
-ഹാരിസ് എ.സി.-