കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ദാറുല്‍ ഹസനാത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് കോളേജ് മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മജ്‍ലിസ് 5 ന്; മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും

- Darul Hasanath Islamic Complex