ഉത്തരം മുട്ടിയ മുജാഹിദുകളുടെ ഹദീസും വ്യഖ്യാനവുമെല്ലാം അസ്ഥാനത്ത്‌; കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം സുന്നി മുജാഹിദ്‌ സംവാദം ശ്രദ്ധേയമായി